Popio造 lotne

Popio造 lotne

Zasady post瘼owania z odpadami powstaj帷ymi w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciep豉, nazywanymi ubocznymi produktami spalania (UPS), okre郵a Ustawa o odpadach.

Podstawowym jej przes豉niem jest z jednej strony zapobieganie powstawaniu odpad闚 lub ograniczenie ich ilo軼i i negatywnego oddzia造wania na 鈔odowisko, z drugiej strony maksymalny odzysk lub ich unieszkodliwienie zgodne z zasadami ochrony 鈔odowiska .

Uboczne produkty spalania obejmuj mi璠zy innymi nast瘼uj帷e materia造:

popi馧 lotny
簑瞠l kot這wy,
popi馧 denny,
produkty odsiarczania spalin.

Firma STEAG Energo Mineral zajmuje si obecnie g堯wnie zagospodarowaniem UPS ze spalania w璕la kamiennego.

Popi馧 lotny uzyskiwany jest poprzez wytr帷anie mechaniczne lub elektrostatyczne cz御tek py逝 ze spalin. Popi馧 stanowi najwi瘯sz cze嗆 wypadu UPS.

Nasz produkt energomin®

W豉軼iwo軼i

Popi馧 lotny ze spalania w璕la kamiennego - energomin® - powstaje w formie pylastego materia逝 w nowoczesnych elektrowniach i elektrociep這wniach opalanych w璕lem kamiennym, w procesach produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pod wzgl璠em sk豉du chemicznego energomin® odpowiada wyst瘼uj帷ym w przyrodzie krzemianom glinowym. Jego g堯wne cz窷ci sk豉dowe to tlenki krzemu, glinu i 瞠laza. Ze wzgl璠u na kszta速, uziarnienie, a tak瞠 w豉軼iwo軼i pucolanowe energomin® jest poszukiwanym materia貫m wykorzystywanym w budownictwie
i przemy郵e materia堯w budowlanych.

Zastosowanie
Intensywnie prowadzone prace badawczo-wdro瞠niowe otworzy造 obecnie przed oferowanym przez nas certyfikowanym materia貫m energomin® szerokie mo磧iwo軼i zastosowa. Pozytywne w豉軼iwo軼i produktu energomin® s wykorzystywane nie tylko w produkcji materia堯w budowlanych wi您anych cementem lecz tak瞠 i wapnem, takich jak ceg豉 wapienno-krzemowa, ceg豉 z betonu kom鏎kowego oraz wszelkie rodzaje tynk闚
i zapraw.

energomin® - normowany komponent do betonu

Od ponad 25 lat popi馧 lotny ze spalania w璕la kamiennego - energomin® - potwierdza swe korzystne oddzia造wanie na w豉軼iwo軼i beton闚. Dzisiaj energomin® jest ju wypr鏏owanym materia貫m budowlanym i zw豉szcza w Europie Zachodniej wywalczy sobie trwa陰 pozycj jako materia dodatkowy, u篡wany w produkcji beton闚.

Korzystny wp造w materia逝 energomin® na w豉軼iwo軼i mieszanki betonowej zwi您any jest
z kszta速em ziarna popio逝 oraz jego granulacj. Zmniejszenie zapotrzebowania na wod
w 鈍ie篡m betonie jest wynikiem sferycznego kszta速u i jest okre郵ane mianem "efektu kulek 這篡skowych". Wynikiem tak przypisywanego charakteru dzia豉nia produktu energomin® jest obni瞠nie zapotrzebowania na wod o kilkana軼ie procent przy sta貫j urabialno軼i.
Dodatkowo jednym z pozytywnych efekt闚 stosowania produktu energomin® jest wp造w na popraw wytrzyma這軼i poprzez lepsze zag瘰zczenie masy betonowej, wynikiem czego jest obni瞠nie obj皻o軼i por闚 kapilarnych "efekt wype軟ienia". energomin® jest przeznaczony do produkcji beton闚 zwyk造ch, natryskowych oraz jest z powodzeniem stosowany przy wykonywaniu beton闚 samozag瘰zczalnych.

Dodatek materia逝 energomin® korzystnie wp造wa na narastanie wytrzyma這軼i, gdy produkty hydratacji popio堯w lotnych zbli穎ne s do fazy C-S-H powsta貫j w wyniku hydratacji cementu portlandzkiego.

Dodanie produktu energomin® nie tylko podwy窺za jako嗆 wyrob闚 lecz pozwala jeszcze skuteczniej osi庵n望 za這穎ne w豉軼iwo軼i, kt鏎ymi powinny si one wykazywa, jak np. zwi瘯szona odporno嗆 na czynniki agresywne, lepsza g瘰to嗆, trwa這嗆 kompozytu.